OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Pilates Institute Claudia

Bosu
 
 
 
BOSU
 
BOSU je najmodernejšia balančná pomôcka, ktorú ocenili i vedci NASA, ktorá pomáha ľuďom dosiahnúť rovnováhu medzi svalovými systémami posturálnych a fázických reťazcov. Možno ju používať z oboch strán - Both Sides Up = obe strany hore, ktoré možno využiť pre rôzne druhy cvičení ( relaxačné, balančné, posilňovacie i rehabilitačné ).
 
BOSU - naozaj funkčné posilňovanie 
           - pevnejšie svaly
           - stabilita a koordinácia pohybov
           - väčšia sila CORE ( hlbokého stabilizačného systému )
           - ďalšia výzva pre Vaše telo
 
CORE - znamená v angličtine jadro, stred. Je tvorený svalmi, ktoré umožňujú človeku udržiavať rovnováhu a správne držanie tela. Tvoria ho svaly : bránica ( diaphragma ), pánvové dno ( pelvic floor musculture ), priečny brušný sval ( transverse Abdominus ), mm. multifidus, zadné stĺpce vnútorného šikmého brušného svalu.  
 
BOSU CORE - je pomalá forma cvičenia zameraná na CORE ( hlboký stabilizačný systém ), ktorý nám pomáha udržiavať rovnováhu na bosu pri pôsobení gravitácie. Vďaka tomu dokážeme zapájať správne svalové reťazce, vnímať každý  pohyb nášho tela ako celku i jednotlívých častí. Zlepšuje nám správne držanie tela pri správnom cvičení aktivácie a posilnení posturálnych svalov, čím dosiahneme odstránenie bolestí a problémov s chrbticou, gynekologické problémy, inkontinenciu. Spevní šlachy a väzy kĺbov. Získame pocit istoty pri bežnom pohybe. 
Z bezpečnostného hľadiska sa BOSU CORE cvičí na boso.
 
BOSU STRENGTH - je aerobné cvičenie zamerané na funkčné posilňovanie svalov celého tela s využitím svalov CORE, čo napomáha k odstráneniu nesprávneho držanie tela a problémov pri pohybe. Cvičí sa v teniskách.